KPI หรือ Goal สำหรับการตลาดออนไลน์มีอะไรบ้าง เเละมีวิธีคำนวณอย่างไร พื้นฐานที่ต้องรู้

ตัวเลขไม่เคยโกหก เฉกเช่นเดียวกับ KPI ที่เป็นผลลัพธ์จากการตลาดออนไลน์ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ความสำเร็จหรือล้มเหลวของสิ่งที่สื่อสารออกไปได้ บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยถึงพื้นฐานที่ต้องรู้สำหรับนักการตลาดออนไลน์

error: Content is protected !! (โปรดติดต่อเราถ้าต้องการความช่วยเหลือ)