รับทำการตลาดออนไลน์ เเละผลิต content เเบบครบวงจร

--- OUR SERVICE ---

รับทำการตลาดออนไลน์ เเละผลิต content เเบบครบวงจร

Digital Marketing Consultant

รับเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด Digital marketing เเบบครบวงจร ทั้งภาพรวมเเละเจาะลึก วิเคราะห์เเบรนด์เพื่อให้คำเเนะนำในส่วนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งเรื่อง Branding, Advertising, Communication, Media, Placement, Competitor, Solution, Content, วิเคราะห์ข้อมูล เเละพร้อมให้ความรู้อัพเดท Digital trend ต่างๆ รับดูเเลให้คำปรึกษาทั้งเเบบรายเดือน-รายปี (ได้ทั้งเเบรนด์ เอเจนซี่ ผู้ประกอบการ หรือทุกคนที่สนใจ)

Strategic Planning & Management

รับวางเเผนการตลาด สร้างการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้จักเเบรนด์ สร้างการสื่อสารเพื่อเพิ่มยอดขาย วางเเผนกิจกรรมเพื่อโปรโมทสินค้าเเละบริการ รับทำเเผนทั้งระยะสั้นเเละต่อเนื่องรายปี ทุกเเผนงานมีการการันตีเเละ commit KPI ที่ชัดเจนทุกครั้งก่อนเริ่มงาน มีรายละเอียดภายในเเผนงานคร่าวๆ ดังนี้

 • Analytic (วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเเบรนด์, สินค้า, คู่เเข่ง เเละกลุ่มเป้าหมาย)
 • สร้าง Branding (กำหนด Positioning, Identity, Personality)
 • Key message (สร้าง Thematic ในการสื่อสารเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับเเบรนด์)
 • Content pillar (สร้าง Content เนื้อหาต่างๆ ทั้งเเบบรายเดือนหรือรายปี)
 • Media planning (วางเเผนการซื้อสื่อโฆษณาในช่องทางต่างๆ)
 • Other: Influencer marketing, Sales page, Ecommerce, LINE OA, SEM-SEO

* โฟกัสที่ Online marketing เป็นหลัก ราคาขึ้นกับรายละเอียดงาน

รับทำการตลาดออนไลน์ เเละผลิต content เเบบครบวงจร

Digital Marketing Consultant

รับเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด Digital marketing เเบบครบวงจร ทั้งภาพรวมเเละเจาะลึก วิเคราะห์เเบรนด์เพื่อให้คำเเนะนำในส่วนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งเรื่อง Branding, Advertising, Communication, Media, Placement, Competitor, Solution, Content เเละพร้อมให้ความรู้อัพเดท Digital trend รับดูเเลให้คำปรึกษาทั้งเเบบรายเดือน-รายปี (ได้ทั้งเเบรนด์ เอเจนซี่ ผู้ประกอบการ หรือทุกคนที่สนใจ) 

Strategic Planning & Management

รับวางเเผนการตลาด สร้างการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้จักเเบรนด์ สร้างการสื่อสารเพื่อเพิ่มยอดขาย วางเเผนกิจกรรมเพื่อโปรโมทสินค้าเเละบริการ รับทำเเผนทั้งระยะสั้น เเละต่อเนื่องรายปี ทุกเเผนงานมีการการันตี เเละ commit KPI ที่ชัดเจนทุกครั้งก่อนเริ่มงาน มีรายละเอียดภายในเเผนงานคร่าวๆ ดังนี้

 • Analytic (วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเเบรนด์, สินค้า, คู่เเข่ง เเละ Target) ก่อนวางเเผนงาน
 • สร้าง Branding (กำหนด Identity, Personality)
 • Key message (สร้างเอกลักษณ์ในการสื่อสารให้เเบรนด์)
 • สร้าง Content ในการสื่อสารรายเดือนหรือปี
 • Media planning (วางเเผนการซื้อสื่อโฆษณา)
 • Other: Influencer marketing, Sales page, Ecommerce, LINE OA, SEM-SEO

* โฟกัสที่ Online marketing เป็นหลัก ราคาขึ้นกับรายละเอียดงาน

Training Course

รับสอนการตลาดออนไลน์ สำหรับเเบรนด์, ผู้ประกอบการ, นักวางเเผนการตลาด เเละบุคคลทั่วไป ที่ต้องการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสินค้า เเละบริการของตัวเอง เพื่อทำให้เเบรนด์เป็นที่รู้จักเเละเพิ่มยอดขาย รวมถึงใช้ประกอบวิชาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มทักษะความรู้ Future skills ด้าน Digital marketing โดยเเบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

คอร์สปูพื้นฐานความเข้าใจโครงสร้าง Digital Marketing ทั้งหมด

ระยะเวลาเรียน 5 ชั่วโมง 

 • โครงสร้างภาพรวมการสื่อสาร Digital marketing ทั้งหมด
 • Social media กับการทำการตลาด
 • การสร้าง Content สื่อสารเพื่อการตลาด
 • เข้าใจ Placement ต่างๆเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • การทำโฆษณาออนไลน์ การยิงเเอด การตั้งค่าโฆษณา
 • การคิดวิเคราะห์ข้อมูล DAT Analysis, Insight, CRM
 • การวัดผล KPI & Goal สำหรับการตลาดออนไลน์
 • Case study ตัวอย่างการวางเเผนงานจากประสบการณ์จริง
 • หลังเรียนจบยังปรึกษาได้

นัดสอนตัวต่อตัว ราคา 3,000.- (สถานที่ตามที่ตกลง)
สอนเเบบกลุ่ม 5 คน ราคา 2,000.- (Co-working area BTS)
กรณีอื่นๆ เช่น ให้ไปสอนที่บริษัท งานสัมนา งานวิชาการ ให้สอบถามราคาอีกครั้ง

สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้ click!!

Training Course

รับสอนการตลาดออนไลน์ สำหรับเเบรนด์, ผู้ประกอบการ, นักวางเเผนการตลาด หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสินค้า เเละบริการของตัวเอง เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือสร้างเเบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงใช้ประกอบวิชาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มทักษะความรู้ Future skills ด้าน Digital marketing โดยเเบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

คอร์สปูพื้นฐานความเข้าใจโครงสร้าง Digital Marketing ทั้งหมด

ระยะเวลาเรียน 5 ชั่วโมง 

 • โครงสร้างภาพรวมการสื่อสาร Digital marketing
 • Social media กับการทำการตลาด
 • การสร้าง Content สื่อสารเพื่อการตลาด
 • Placement ต่างๆ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • การทำโฆษณาออนไลน์ การยิงเเอด การตั้งค่าโฆษณา
 • การวิเคราะห์ข้อมูล DATA analysis, Insight, CRM
 • การวัดผล KPI & Goal สำหรับการตลาดออนไลน์
 • Case study ตัวอย่างการวางเเผนงานจากประสบการณ์จริง
 • หลังเรียนจบยังปรึกษาได้

นัดสอนตัวต่อตัว ราคา 3,000.- 
(สถานที่ตามที่ตกลง)
สอนเเบบกลุ่ม 5 คน ราคา 2,000.-
(สถานที่ Co-working area BTS)  

กรณีอื่นๆ เช่น ให้ไปสอนที่บริษัท งานสัมนา งานวิชาการ โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง

สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้ click!!

คอร์สเจาะลึกการวางเเผนงาน Digital Marketing เเละ Media Planning เเบบมืออาชีพ

ระยะเวลาเรียน 6-7 ชั่วโมง

 • ทบทวนความเข้าใจ Structure digital universe
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างเเผนงาน: Research, Insight, Behavior, Journey, CRM
 • การกำหนด Target group
 • การวิเคราะห์ Brand เพื่อสร้างอัตลักษณ์: Positioning, Identity เเละวัฒนธรรมองค์กร
 • การประกอบข้อมูลเพื่อสร้าง Key message ในการสื่อสาร
 • การสร้าง Content pillar 
 • ความเข้าใจ Placement เเละ Channel
 • Online activity วิธีการสร้างกิจกรรมออนไลน์
 • Media planning เพื่อการตลาด
 • การตั้งค่าโฆษณาเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ การยิงเเอด การเน้นยอดขาย
 • การคำนวณ KPI เเละกำหนด Goal
 • การคำนวณ Budget กำหนด Timeline
 • Case study
 • หลังเรียนจบยังปรึกษาได้

นัดสอนตัวต่อตัว ราคา 5,000.- (สถานที่ตามที่ตกลง) 
สอนเเบบกลุ่ม 5 คน ราคา 4,000.- (Co-working area BTS)
กรณีอื่นๆ เช่น ให้ไปสอนที่บริษัท งานสัมนา งานวิชาการ ให้สอบถามราคาอีกครั้ง

สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้ click!!

คอร์สเจาะลึกการวางเเผนงาน Digital Marketing เเละ Media Planning

ระยะเวลาเรียน 6-7 ชั่วโมง

 • ทบทวนความเข้าใจ Structure digital universe
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างเเผนงาน: Research, Insight, Behavior, Journey, Data CRM
 • การกำหนด Target group
 • การวิเคราะห์ Brand เพื่อสร้างอัตลักษณ์: Positioning, Identity เเละวัฒนธรรมองค์กร
 • การสร้าง Key message ในการสื่อสารจากข้อมูล
 • การสร้าง Content pillar 
 • ความเข้าใจ Placement เเละ Channel
 • Online activity วิธีการสร้างกิจกรรมออนไลน์
 • Media planning เพื่อการตลาด
 • การตั้งค่าโฆษณาเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ การยิงเเอด การเน้นยอดขาย
 • การคำนวณ KPI เเละกำหนด Goal
 • การคำนวณ Budget กำหนด Timeline
 • Case study
 • หลังเรียนจบยังปรึกษาได้

นัดสอนตัวต่อตัว ราคา 5,000.-
(สถานที่ตามที่ตกลง)
สอนเเบบกลุ่ม 5 คน ราคา 4,000.-
(สถานที่ Co-working area BTS)  

กรณีอื่นๆ เช่น ให้ไปสอนที่บริษัท งานสัมนา งานวิชาการ โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง

สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้ click!!

Content Production / PR / Review / Influencer

นอกจากนี้เรายังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ไว้ให้บริการเฉพาะด้านอีกด้วย เช่น

Content Production: รับผลิตคอนเท้นต์เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ทั้ง ภาพนิ่งเเละวีดีโอ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
PR ประชาสัมพันธ์: โปรโมทข่าวสาร สินค้าเเละบริการ ลงบนสื่อออนไลน์ของเราทั้งในไทยเเละญี่ปุ่น
Review: รับรีวิวสินค้าเเละบริการ เพื่อโปรโมทลงบนสื่อของเราทั้งในไทยเเละญี่ปุ่น
Influencer: รับทำการตลาด influencer ในทุก tier ตั้งเเต่ micro – macro influencer

นอกจากนี้เรายังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ไว้ให้บริการเฉพาะด้านอีกด้วย เช่น

Content Production: รับผลิตคอนเท้นต์เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ทั้ง ภาพนิ่งเเละวีดีโอ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
PR ประชาสัมพันธ์: โปรโมทข่าวสาร สินค้าเเละบริการ ลงบนสื่อออนไลน์ของเราทั้งในไทยเเละญี่ปุ่น
Review: รับรีวิวสินค้าเเละบริการ เพื่อโปรโมทลงบนสื่อของเราทั้งในไทยเเละญี่ปุ่น
Influencer: รับทำการตลาด influencer ในทุก tier ตั้งเเต่ micro – macro influencer

InStyle Asia เป็นสื่อญี่ปุ่นคุณภาพที่ก่อตั้งมายาวนาน นำเสนอข่าวสารในวงการบันเทิง เเฟชั่น เเละไลฟสไตล์ ให้กับเเบรนด์ชั้นนำมากมาย เหมาะสำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง คนญี่ปุ่น เกาหลี ชาวต่างชาติ เเละคนไทย ที่สนใจในวัฒนธรรมเอเชียโดยเฉพาะ เพื่อโปรโมทให้เเบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

สำหรับท่านที่สนใจลงโปรโมทผ่านสื่อ InStyle Asia ทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โปรโมทสินค้าเเละบริการ หรือให้ทำคอนเท้นต์รีวิวต่างๆ รวมไปถึงสนใจปรึกษาเพื่อทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น สามารถสอบถามราคาเเละคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม click!!

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 082-5456649
(ในเวลาทำการ จ-พฤ เวลา 10:00 – 19:00)
E-mail: contact@creatopiaspace.com

เพิ่มเพื่อน
error: Content is protected !! (โปรดติดต่อเราถ้าต้องการความช่วยเหลือ)